Verdragsondertekening in de Duitse ambassade

Ambassadeur Dirk Brengelmann (li.) en de gevolmachtigde Minister für Aruba, Juan Yrausquin Foto vergroten Ambassadeur Dirk Brengelmann (li.) en de gevolmachtigde Minister für Aruba, Juan Yrausquin (© Duitse Ambassade Den Haag) Op 29-06-2017 ondertekenden de gevolmachtigde minister van Aruba, Juan Yrausquin en ambassadeur Dirk Brengelmann in de Duitse ambassade een verdrag aangaande belastinginformatie tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden voor Aruba. Het verdrag moet de informatie-uitwisseling aangaande belastingen en fiscale strafzaken tussen Aruba en Duitsland verbeteren en vergemakkelijken.