Bezoek van de Duitse procureur-generaal bij het hoogste federale Gerechtshof aan Nederland

Procureur-generaal bij het hoogste federale Gerechtshof in Duitsland, dr. Peter Frank und ICC-presidente, Silvia Fernández de Gurmendi Foto vergroten Procureur-generaal bij het hoogste federale Gerechtshof in Duitsland, dr. Peter Frank und ICC-presidente, Silvia Fernández de Gurmendi (© ICC-CPI) Op 17 en 18 mei 2017 bezocht de procureur-generaal bij het hoogste federale Gerechtshof in Duitsland, dr. Peter Frank, de internationale gerechtshoven in Den Haag (het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-Tribunaal, de vervolgmechanismen voor internationale gerechtshoven, de Kosovorechtbank en het Libanontribunaal). Dr Frank ontmoette telkens de president en de hoofdaanklager van de afzonderlijke gerechtshoven voor een intensieve gedachtewisseling.