Defensie

De vele bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Nederland houden ook een zeer intensieve samenwerking op militair en militair-technisch gebied in. De defensiestaf is de schakel tussen de Duitse en Nederlandse strijdkrachten en de ministeries van Defensie van beide landen. Het militaire personeel van de defensiestaf bestaat uit de defensie-attaché, die hoofd van de afdeling is, en uit een sergeant.

Tot de voornaamste taken van de defensiestaf behoren naast het adviseren van de ambassadeur op het gebied van defensiebeleid en algemene militaire zaken ook het uitoefenen van taken die voortvloeien uit de intensieve samenwerking tussen de strijdkrachten van beide landen. De defensie-attaché vertegenwoordigt het Duitse ministerie van Defensie tegenover het Nederlandse ministerie van Defensie en overige militaire en civiele instanties en representeert de Duitse strijdkrachten.

Ook informeert hij vertegenwoordigers van het gastland over het Duitse defensie- en veiligheidsbeleid en het Duitse leger. Hij fungeert als contactpersoon voor militair-technische en bewapenings-economische aangelegenheden.

De defensie-attaché is tevens verantwoordelijk voor de zorg voor Duitse soldaten die in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor het volgen van cursussen.

De staf van de defensie-attaché in Den Haag heeft intensieve contacten op werkniveau met het ministerie van Defensie en de instanties van de strijdkrachten van beide landen, om een betrouwbare invulling van de omvangrijke taken die voortvloeien uit de militaire samenwerking te kunnen garanderen.

Ook bestaan er nauwe contacten met de staven van de defensie-attachés van andere landen die in Den Haag zijn geaccrediteerd of in buurlanden resideren en voor Nederland genotificeerd zijn.

Tot de taken behoort tevens de coördinatie van de zeer intensieve bilaterale opleidings- en samenwerkingsactiviteiten.

Heeft u vragen omtrent bovenvermelde punten of over andere thema's? Uitvoerige informatie over de defensiepolitiek van de Bondsrepubliek Duitsland vindt u onder:

Uitvoerige informatie over de defensiepolitiek van de Bondsrepubliek Duitsland vindt u op de websites van het Duitse Ministerie van Defensie (Bundesministerium der Verteidigung/Federal Ministry of Defence) en het Duitse leger (Bundeswehr). Zie rechterkolom.