Start met nieuwbouw voor Internationaal Strafgerechtshof

Startsein voor de Bouw Foto vergroten Starthandeling, van links naar rechts: burgemeester Jozias van Aartsen, ASP Vice President Markus Börlin, ICC president rechter Sang-Hyun Song, secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken Renée Jones-Bos (© ICC)

De bouw van een nieuw onderkomen voor de International Criminal Court/Internationaal Strafgerechtshof is van start gegaan. Het door de verdragsstaten van het Statuut van Rome gesponsorde nieuwe gebouw zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2015 klaar zijn. De Bondsrepubliek Duitsland behoort tot de landen, die het strafhof de grootste politieke en financiële steun geven en heeft zich in die rol ook ingezet voor de oprichting van een nieuw, permanent onderkomen van het strafhof. De nieuwbouw getuigt van de inzet voor en betrokkenheid bij een duurzame internationale strafrechtspraak.

Het Internationaal Strafgerechtshof baseert op het Statuut van Rome van 1998, dat na de ratificatie door een voldoende aantal verdragslanden in 2002 van kracht geworden is. Het is het eerste permanente, internationale strafhof, dat is opgericht op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst. Het strafhof moet ertoe bijdragen dat wereldwijd daders van de ernstigste misdaden ter verantwoording kunnen worden geroepen. Momenteel worden 18 zaken uit 8 landen voor het Strafhof behandeld.

International Criminal Court (ICC)

Start met nieuwbouw voor Internationaal Gerechtshof

Nieuwbouw van de ICC

Nieuwbouw van de ICC

Nieuwbouw van de ICC

Nieuwbouw van de ICC

Rechtszaal

Rechtszaal

Startsein voor de Bouw

Startsein voor de Bouw

Start van de bouw

Start van de bouw