Sociale aangelegenheden

Rentnerbank Foto vergroten (© picture alliance / ZB) Op deze pagina's vindt u informatie over het Duitse pensioen.

In Duitsland bestaan van overheidswege twee soorten pensioenen:
het ouderdoms-/
nabestaandenpensioen

en het schadeloosstellingspensioen. Het eerstgenoemde pensioen is vergelijkbaar met de Nederlandse AOW/ANW, het laatstgenoemde pensioen is bestemd voor slachtoffers van het nationaal-socialistische regime. Voor elk van deze pensioenen zijn verschillende instanties bevoegd. Sommige mensen ontvangen zowel een ouderdoms- als ook een schadeloosstellingspensioen.

Pensioen

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Op deze pagina's vindt u informatie over ouderdoms- en nabestaandenpensioen van de Duitse sociale verzekering op grond van vroegere werkzaamheden in Duitsland.

Kontakt

Schadeloosstellingspensioen

Diverse instanties in Duitsland zijn verantwoordelijk voor de schadeloosstelling van slachtoffers van het nationaal-socialistische regime.

Sociale aangelegenheden

Frau in ihren Siebzigern sitzt im Wohnzimmer am Laptop