Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Pensioen Foto vergroten (© Picture Alliance) Op deze pagina's vindt u informatie over ouderdoms- en nabestaandenpensioen van de Duitse sociale verzekering op grond van vroegere werkzaamheden in Duitsland.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Euregio

Informatie over pensioenbetalingen uit Duitsland vindt u in het Duits en in het Nederlands op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Sociale Verzekeringsbank (SVB) - Bureau Duitse Zaken

Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft voorlichting en advies aan mensen die in Duitsland wonen of werken. Wanneer u buiten Nederland woont of werkt, heeft dat invloed op uw sociale verzekeringen en pensioen.

Informatie en advies van de 'Deutsche Rentenversicherung'

Heeft u vragen over het grensoverschrijdende pensioenrecht? Vakkundige medewerkers van de Deutsche Rentenversicherung en medewerkers van de buitenlandse verzekeraar bieden gezamenlijk geregeld gratis informatie- en adviesbijeenkomsten aan.

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Frau in ihren Siebzigern sitzt im Wohnzimmer am Laptop

2018: informatiebijeenkomsten van de Deutsche Rentenversicherung in Nederland

Deutsche Rentenversicherung

In 2018 organiseert de Deutsche Rentenversicherung in Nederland een aantal informatie- en adviesbijeenkomsten voor verzekerden die zowel in Nederland als ook in Duitsland hebben gewerkt of nog werken.