Mensenrechtenpolitiek

Human Rights Council Foto vergroten (© UN) Het Duitse mensenrechtenbeleid volgt de concrete verplichting rechten en vrijheden van mensen te beschermen. Dit is een taak van de hele politiek. Er mogen geen 'mensenrechtenvrije zones' bestaan, niet in het buitenlandse beleid, noch in het veiligheidsbeleid of op welk ander politiek terrein ook.

Bärbel Kofler

Commissaris voor de mensenrechten

Sinds 1 maart 2016 is Bärbel Kofler de commissaris voor mensenrechtenbeleid en humanitaire hulpverlening van de Duitse regering en daarmee contactpersoon voor vragen met betrekking tot de Duitse mensenrechtenpolitiek en humanitaire hulpverlening.

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Schweiz/Genf

Internationale grondslag

In 1948 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' ondertekend en daarmee verklaard deze rechten te respecteren. Het mensenrechtenbeginsel is ook in artikel 1 van de Duitse grondwet opgenomen.

Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen

Actieterreinen

De oorzaak van veel conflicten ligt vaak in een systematische schending van de mensenrechten. Daarom is een benadering van conflicten op basis van mensenrechten een belangrijk instrument om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Dit betekent dat de betrokkenheid bij de mensenrechten beschouwd moet worden als een cross-over taak van alle beleidsterreinen. Hier vindt u meer informatie over een aantal speerpunten van het Duitse mensenrechtenbeleid.

The Basketball Artists School

Projecten

Het Duitse ministerie van buitenlandse zaken biedt jaarlijks financiële ondersteuning aan 70 tot 80 mensenrechtenprojecten (bijna 3 miljoen euro in 2011). De projecten, variërend van klein- tot zeer grootschalig, hebben tot doel de mensenrechtensituatie te verbeteren door middel van educatie, informatie, advies en training ter plaatse.