Juridische en sociale aangelegenheden

Foto vergroten De afdeling recht en sociale zaken van de ambassade kent twee zwaartepunten. Enerzijds houdt de afdeling zich bezig met het waarnemen analyseren, netwerken en het behartigen van de Duitse belangen tegenover de in Nederland gevestigde multilaterale instellingen. Hiertoe behoren o.a. het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage. Anderzijds vormen de terreinen gezondheid, sociale zaken en andere juridische thema's zoals bij voorbeeld buitenlanders- en asielrecht en migratie- en integratiekwesties, de verdere focus van de werkzaamheden van de afdeling.

Proces dossiers

Juridische aangelegenheden

Hier vindt u informatie over Duits-Nederlandse verdragen en nieuws op het gebied van de werkzaamheden van Duitsland bij het Internationaal Strafgerechtshof in Den Haag. Daarnaast vindt u hier ook informatie over de Duitse regelgeving met betrekking tot milieuzones, winterbanden en tolheffing.

Human Rights Council

Mensenrechtenpolitiek

Het Duitse mensenrechtenbeleid volgt de concrete verplichting rechten en vrijheden van mensen te beschermen. Dit is een taak van de hele politiek. Er mogen geen 'mensenrechten- vrije zones' bestaan, niet in het buitenlandse beleid, noch in het veiligheidsbeleid of op welk ander politiek terrein ook.

Rentnerbank

Sociale aangelegenheden

In Duitsland bestaan van overheidswege twee soorten pensioenen. Op deze pagina's vindt u hierover meer informatie.

Juridische en sociale aangelegenheden

Justitia

2018: informatiebijeenkomsten van de Deutsche Rentenversicherung in Nederland

Deutsche Rentenversicherung

In 2018 organiseert de Deutsche Rentenversicherung in Nederland een aantal informatie- en adviesbijeenkomsten voor verzekerden die zowel in Nederland als ook in Duitsland hebben gewerkt of nog werken.