Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Uitwisseling van de akten van bekrachting in Den Haag, Ambassadeur Kremp (l.) en de heer Damoiseaux Foto vergroten Uitwisseling van de akten van bekrachting in Den Haag, Ambassadeur Kremp (l.) en de heer Damoiseaux (© Deutsche Botschaft Den Haag)

Op 20 oktober 2015 hebben Ambassadeur Kremp en de heer Damoiseaux op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de akten van bekrachting bij het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. Zodoende kan het verdrag op 1 december 2015 in werking treden.