Uitspraak Internationaal Gerechtshof m.b.t. staatsimmuniteit

Internationaal Gerechtshof (Vredespaleis) Foto vergroten (© Colourbox)

In juli 2012 heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag geoordeeld, dat Duitsland niet voor een buitenlandse rechter kan worden gedaagd voor compensatie van misdaden, die door het nazi-bewind zijn begaan. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, was verheugd, dat er nu rechtszekerheid bestaat met betrekking tot het fundamentele beginsel van staatsimmuniteit. Hij benadrukte tegelijkertijd dat de rechtszaak niet gericht was tegen de slachtoffers van het nationaal-socialisme.