Duits-Nederlandse verdragen

Handschlag Foto vergroten (© colourbox)

Op deze pagina's vindt u informatie over Duits-Nederlandse verdragen.

Uitwisseling van de akten van bekrachting in Den Haag, Ambassadeur Kremp (l.) en de heer Damoiseaux

Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen.

Ondertekening wijzigingsprotocol voor het Duits-Nederlandse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting

Ondertekening protocol tot wijziging van het Duits-Nederlandse verdrag tot het vermijden van dubbele belasting

Op 11 januari 2016 hebben het hoofd van de Europa-afdeling van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, Martin Kotthaus, en de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Monique van Daalen, een protocol tot wijziging van het Duits-Nederlandse verdrag tot het vermijden van dubbele belasting ondertekend.

Duits-Nederlandse verdragen

Justitia