Uitwisseling

Bildungsoffensive Deutsche Sprache Foto vergroten (© Goethe-Institut/Bernhard Ludewig)

Uitwisselingsprogramma's en partnerscholen bevorderen de grensoverschrijdende mobiliteit, het wederzijds begrip, de tolerantie en openheid. Door ontmoetingen met buitenlandse scholieren en studenten worden interculturele ervaringen opgedaan, die voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling steeds belangrijker worden. Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken bevordert een groot aantal activiteiten op het gebied van uitwisseling in het onderwijs. 

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

De Pädagogischer Austauschdienst houdt zich bezig met de internationale uitwisseling en samenwerking op onderwijsgebied, met als doel de interculturele dialoog en het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Schulweb

Op de website van Schulweb kunt u per bondsland en per type school naar een passende Duitse school voor uw kind zoeken.

Uitwisseling

Junge Frau schaut durch Turm aus Büchern