Diploma-erkenning

Diploma Foto vergroten Diploma (© colourbox) U bent in het bezit van Nederlandse diploma's of andere buitenlandse diploma's en wilt in Duitsland studeren? Hier vindt u informatie hoe en waar u uw diploma's kunt laten erkennen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u terecht met vragen met betrekking tot studiefinanciering bij stage of opleiding/studie in het buitenland: Heeft u recht op studiefinanciering in het buitenland? Hoe lang? Hoe kunt u dit aanvragen? Ook kunnen zij u informeren over het laten vertalen en erkennen van diploma's.

Logo Nuffic

Nuffic

Nuffic biedt uitgebreide informatie over studeren in het buitenland, studiebeurzen en diploma-erkenning. In de landenmodule vindt u specifieke informatie over het onderwijssysteem in Duitsland.

Recognition in Germany

Op deze website van het Duitse ministerie van Onderwijs en Wetenschap vindt u informatie over hoe en waar u in Duitsland buitenlandse diploma's kunt laten erkennen. Ook vindt u uitgebreide informatie over de procedures voor erkenning en de wettelijke grondslagen waarop die baseren. Het portaal wordt uitgevoerd en onderhouden door het ''Bundesinstitut für Berufsbildung'' (BIBB).

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (AnaBin)

In de database van het Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse vindt u informatie over de erkenning en waardering van buitenlandse diploma's in Duitsland. De database bevat uitgebreide informatie over de onderwijssystemen van landen, de te behalen diploma's en de waardering daarvan in Duitsland.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Het BIBB is het erkende competentiecentrum voor het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de beroeps- en vervolgopleidingen in Duitsland. Het BIBB identificeert de toekomstige taken van de beroepsopleiding, stimuleert innovaties in de nationale en internationale beroepsopleidingen en ontwikkelt nieuwe op de praktijk gerichte voorstellen voor beroeps- en vervolgopleidingen.

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen

De Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) is het centrale bureau in Duitsland voor de beoordeling van buitenlandse kwalificaties. Hiertoe behoren schooldiploma's en diploma's van beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten. De ZAB verricht haar diensten voor opleidingsinstituten, overheden en instanties, en particulieren. Per jaar worden ongeveer 27.000 aanvragen behandeld.

Industrie- und Handelskammer (Kamer van Koophandel)

De Duitse Kamers van Koophandel zijn bevoegd voor de erkenning van een industrieel-technische of commerciële beroepsopleidingen. Er worden drie verschillende erkenningen onderscheiden: op grond van het Bundesvertriebenengesetz (Wet op de Ontheemden), op grond van een bilateraal verdrag of op grond van vrijwillige stellingname van de IHK. Tussen de lidstaten van de EU bestaat het recht van toegang tot de arbeidsmarkt. Voor het werken in een dienstverband binnen de EU is geen formele erkenning van een buitenlands diploma noodzakelijk.

Diploma-erkenning

Junge Frau schaut durch Turm aus Büchern

Verklaring diploma-erkenning Noordrijn-Westfalen en Nederland

Diploma

Om bureaucratische barrières te slechten en het makkelijker te maken om over de grens heen van school te veranderen, hebben Noordrijn-Westfalen en Nederland in 2010 de Gemeenschappelijk Verklaring inzake de wederzijdse erkenning van schooldiploma's ondertekend.