Lingo

Foto vergroten

Lingo is een door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerd mediapakket voor Duits als vreemde taal voor kinderen. Centraal medium is het internetportal lingonetz.de. Om kinderen en leraren de mogelijkheid te geven het materiaal thuis en tijdens de lessen te gebruiken wordt een bijbehorend kindertijdschrift ontwikkeld, dat vier keer per jaar verschijnt. Met Lingo komt voor de eerste keer een actueel buitenschools medium ter beschikking voor Duits als vreemde taal voor kinderen dat mondiaal inzetbaar is. Geregistreerde gebruikers kunnen de printgegevens downloaden en in de individueel noodzakelijke oplage laten uitprinten. Zodoende zijn ook voor het land specifieke aanpassingen en aanvullingen mogelijk. Het aanbod is in 2013 kosteloos, alleen registratie is vereist. Vanaf 2014 zijn enkele geselecteerde gedeeltes alleen tegen betaling toegankelijk. Het Goethe-Instituut als mede-uitgever steunt het project door vakdidactisch advies en publicatie in zijn netwerk.