Energie en milieu

Silizium auf dem Dach, Kollektoren Montage Foto vergroten (© dpa/pa) Duitse wetenschappers en bedrijven werken sinds jaren aan de verdere ontwikkeling van de opwekking van elektriciteit uit duurzame energiebronnen. De Bondsregering is er al in het begin van de jaren 90 mee begonnen door middel van een doelgericht stimuleringsbeleid, dat het gebruik van duurzame energieën aantrekkelijker en economischer moet maken. Belangrijk hiervoor is het Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (Wet op de duurzame energiebronnen), een soort marktstimuleringsprogramma, dat al voor veel andere landen richtsnoer voor eigen programma's is geworden. De zogenoemde Energiewende, de overstap naar duurzame energiebronnen, is één van de belangrijkste politieke en economische projecten van Duitsland.

Umweltbundesamt

Umweltbundesamt (UBA)

Het Umweltbundesamt (UBA) is de centrale, wetenschappelijke milieu-instantie van Duitsland. Het UBA verzamelt gegevens over de staat van het milieu door middel van eigen onderzoek en onderzoeken door derden, onderzoekt verbanden en ontwikkelt prognoses voor de toekomst. Met die kennis adviseert UBA de Duitse regering en draagt aan de ontwikkeling van wetsontwerpen bij. Ook het omzetten van milieuwetten en het informeren van de burgers behoren tot de taken van het UBA. De organisatie is partner en aanspreekpunt voor talrijke internationale organisaties, werkt nauw samen met milieu- en gezondheidsorganisaties en ondersteunt innovatieve technologieën en projecten.

DENA

Deutsche Energie-Agentur (dena)

De Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist het competentiecentrum voor energie-efficiëntie, duurzame energie en intelligente energiesystemen. Dena stelt sich tot doel de economische groei mogelijk te maken en welvaart te behouden, met een steeds geringere inzet van energie. Daartoe moet energie zo efficiënt, veilig, goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk tot stand opgewekt en gebruikt worde – nationaal en internationaal.

Logo Exportinitiative

Renewables - Made in Germany

Hier vindt u uitgebreide informatie over Duitse duurzame industrieën, ondernemingen en producten. Met talrijke links naar organisaties en projecten.

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) is een internationale topspeler op het gebied van energie-innovatie. ECN doet onderzoek op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, afval, energiebesparing, milieu, duurzame energiesystemen en levert onafhankelijk beleids- en strategisch advies. Dit doet zij veelal in samenwerking met zowel bedrijven als (internationale) overheden. Het onderzoek is erop gericht innovatieve oplossingen te vinden om het gebruik van duurzame energie en toepassing van energiebesparing te bevorderen.

Energie en milieu

Hochspannungsmast und Windrad

Energiewende

Energiewende voraus!

De zogenoemde ''Energiewende'', de uitbreiding van duurzame energiebronnen, is één van de belangrijkste politieke en economische projecten van Duitsland. Op de website www.deutschland.de vindt u een Engelstalig dossier ''Energiewende''. Het dossier bevat uitgebreide informatie, interviews met politici en andere betrokkenen, voorbeelden van projecten voor duurzame energie en nog veel meer. De informatie wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd.