Economie

Gläserne Manufaktur von VW Foto vergroten (© picture-alliance/ ZB) De economische afdeling van de ambassade observeert en analyseert de macro-economische ontwikkeling in Nederland, behandelt kwesties ten aanzien van de bilaterale economische samenwerking alsmede thema's op het gebied van het financiële en fiscale beleid. Verdere werkterreinen zijn verkeer, milieu, landbouw, energie, research en technologie. Op deze pagina's vindt u meer informatie met betrekking tot het bedrijfsleven en producten, in het bijzonder over vestigingen in Nederland en Duitsland, toerisme en de economische activiteiten in de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Burchardkai im Hamburger Hafen

Duits-Nederlandse economische betrekkingen

De economische betrekkingen tussen Duitsland en Nederland behoren tot de meest intensieve ter wereld. Dit blijkt ook uit de buitenlandse handel.

ICE

Economische standplaats Duitsland

Door de centrale ligging van Duitsland in het midden van Europa wordt voor buitenlandse investeerders en beursbezoekers de hele markt van de Europese Unie ontsloten.

Silizium auf dem Dach, Kollektoren Montage

Energie en milieu

Duitse wetenschappers en bedrijven werken sinds jaren aan de verdere ontwikkeling van de opwekking van elektriciteit uit duurzame energiebronnen. De Bondsregering is er al in het begin van de jaren 90 mee begonnen door middel van een doelgericht stimuleringsbeleid, dat het gebruik van duurzame energieën aantrekkelijker en economischer moet maken.

Nederlandse en Duitse vlag

Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio's

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland kan inmiddels bogen op een 50-jarige traditie. Vijf Euregio's langs de Nederlands-Duitse grens zijn de burgers behulpzaam bij uiteenlopende zaken.

Rapsfeld mit Wolken

Landbouw

Ofschoon Duitsland mondiaal vooral als industrieland bekend staat, speelt ook de landbouw hier een belangrijke rol.

Wartung eines Airbus-Triebwerks

Research en technologie

In Duitsland komt meer dan de helft van de industriële productie voor rekening van research- en ontwikkelingsintensieve industrieën.

Autoabgase

Verkeer

Duitsland beschikt met een uitgebreid netwerk van auto-, spoor-, vaarwegen en luchthavens over een uitstekende infrastructuur. Hieronder vindt u een aantal belangrijke Duitse verkeersregels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ANWB.

Germany Trade & Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest is de organisatie in de Bondsrepubliek Duitsland die zich bezighoudt met buitenlandse handel en standplaatsmarketing. De organisatie market Duitsland als standplaats voor bedrijven en technologie, informeert Duitse ondernemingen over buitenlandse markten en begeleidt buitenlandse bedrijven die zich in Duitsland willen vestigen.

Informatie over het financieringsprogramma MobiPro-EU

BMAS

Het interesse van jonge mensen uit de Europese Unie om in Duitsland een beroepsopleiding binnen een bedrijf te volgen, is nog altijd groot. Hier vindt u meer informatie.

welcome.ruhr

Industrieanlage nachts

This website informs you about the numerous opportunities that are available to you as an international skilled worker in your profession, as a student or entrepreneur in the Ruhr region. In addition, you will also find out everything you need to know about life in the Ruhr region.

Find out more here

Make it in Germany

Make it in Germany

Op deze website van de Duitse regering vindt u uitgebreide informatie over werken, leren/studeren en leven in Duitsland.

German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET)

GOVET

The German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET) acts on behalf of the Federal Government to coordinate the involvement of German stakeholders in vocational education and training cooperation abroad. For national and international stakeholders, this office is the central point of contact for VET cooperation.

BQ-portaal

Logo BMWi

Het BQ-portaal is de centrale informatie- verstrekker over buitenlandse beroepskwalificaties in Duitsland. Op www.bq-portal.de vinden internationale vakmensen met een beroepsopleiding uitgebreide informatie over erkenningsprocedures en beschrijvingen van hun diploma in het Duits, die zowel te gebruiken zijn voor sollicitaties als voor de erkenning van hun beroepsopleiding.

www.bq-portal.de

Wegwijzer Duitse organisaties in het buitenland:
zwaartepunten met betrekking tot het verwerven van vakkrachten.

The portal for international qualified professionals www.make-it-in-germany.com

Make it in Germany

www.make-it-in-germany.com is the official multilingual online portal for international qualified professionals. It helps them find out how to make a success of coming to Germany – from preparations in their home countries to arriving and getting settled in.