Politiek

Der erleuchtete Haupteingang des Auswärtigen Amts am Werderschen Markt (© AA) Welkom op de pagina's van de politieke afdeling. Actuele ontwikkelingen in de Duitse en Nederlandse buitenlandse en Europese politiek alsmede de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Nederland staan hier centraal. Voor haar werkzaamheden onderhoudt de afdeling contact met regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs, politieke partijen en met representanten van de civiele samenleving. Het hoofd van de politieke afdeling is tevens „Europa-gevolmachtigde“ van de ambassade. Dit betekent dat hij alle aangelegenheden op het terrein van de Europese Unie behandelt en coördineert. Bovendien is de politieke afdeling verantwoordelijk voor de buitenland- en veiligheidspolitieke samenwerking met Nederland, in het bijzonder binnen de NAVO, de OVSE en in de Oostzeeraad.

Bondskanselier Angela Merkel met de Nederlandse ministerpresident Mark Rutte

Bilaterale betrekkingen: Duitsland en Nederland

De betrekkingen, zowel van staatswege als privé, zijn veelzijdig, nauw en vriendschappelijk. De lasten uit het verleden zijn niet vergeten, maar aanzienlijk verminderd door de inspanning voor wederzijds begrip, wederzijdse bezoeken op hoog niveau, veelvuldige contacten tussen regeringen en parlementariërs uit beide landen alsmede door de nauwe samenwerking in de grensregio's. In vele principiële kwesties bestaat grote overeenstemming. Nederland is voor Duitsland een belangrijke partner in Europa.

Europäisches Parlament (Strasbourg)

EU-politiek

Door het te boven komen van het nationalisme door integratie van de landen en hun belangen heeft Europa na eeuwenlange bloedige conflicten tussen buurlanden een ongekende periode van vrede, welstand en stabiliteit gewaarborgd. Daarom is de voltooiing van de Europese integratie mede ons belangrijkste politieke doel.

Steinmeier_Merkel

Buitenlandse politiek

Vrede en veiligheid staan centraal in de Duitse buitenlandse politiek. Deze kunnen alleen worden gewaarborgd door vol vertrouwen samen te werken en door een gelijke belangenbehartiging met onze partners in de Verenigde Naties, de NAVO, de G8, de OECD en de EU.

Politiek

Europäisches Parlament (Strasbourg)

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt

Op de website van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ''Auswärtige Amt'', vindt u informatie over de buitenlandse en Europese politiek van Duitsland. 

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken

Außenminister Sigmar Gabriel

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt door de bondsminister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel (SPD), geleid.

Naar de website van het ministerie

Curriculum Vitae (in het Engels) [pdf, 275.14k]