Aanmelding van uit het buitenland naar Duitsland uitgezonden werknemers per 1 januari 2017 via internet mogelijk

Mindestlohn Foto vergroten (© dpa-picture-alliance)

Voor de periode van hun werkzaamheden dienen voor werknemers die vanuit het buitenland zijn uitgezonden, de in Duitsland van kracht zijnde relevante arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld minimumloon en minimumaantal vakantiedagen te gelden.

Werkgevers gevestigd in het buitenland resp. gebruikers die werknemers naar Duitsland uitzenden of gebruik maken van werknemers van bemiddelaars die in het buitenland zijn gevestigd,
zijn daarom verplicht hun werknemers bij de douane aan te melden en ervoor te zorgen dat de in Duitsland geldende arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Tot nu toe werden deze aanmeldingen geregeld per fax gedaan.

Per 1 januari 2017 dienen de aanmeldingen online via het „Meldeportal-Mindestlohn“ plaats te vinden. Aanmelding per fax via de bekende faxnummers is nog maar tot en met 30 juni 2017 mogelijk.

Het „Meldeportal-Mindestlohn“ kan vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks via www.meldeportal-mindestlohn.de of www.zoll.de in de rubriek „Services and Databases“ worden opgeroepen. Na een korte registratieprocedure kunnen de aanmeldingen online worden doorgegeven. Hiermee biedt de Duitse douane aan het **bedrijfsleven een hedendaags en veilig middel voor het doen van aanmeldingen.

Meer informatie over het aanmeldingsportaal minimumloon

Mindestlohn-Leute

In de volgende toelichting vindt u meer informatie over het aanmeldings- portaal minimumloon

Verordnung zur Änderung der Mindestlohnmeldeverordnung

Anmeldung zu einem Portal

Hier vindt u de verordening aangaande het aanmeldingsportaal minimumloon.