Ambassade in Den Haag

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland

Groot Hertoginnelaan 18-20

2517 EG Den Haagtelefoon:
0031 / 70 / 342 06 00

telefax: 0031 / 70 / 365 19 57

In noodgevallen kunt u via het telefoonnummer 070-342 06 00 belangrijke informatie krijgen over de bereikbaarheid van de aanwezigheidsdienst.

openingstijden: maandag - vrijdag: van 09:00 tot 15:00 uur

Let u er s.v.p. op dat de ambassade in Den Haag niet beschikt over een juridische/consulaire afdeling of paspoort- en visumbureau en dat dit soort werkzaamheden alleen door het consulaat-generaal in Amsterdam worden waargenomen! 

Het dienstgebouw van een Duitse ambassade wordt ook wel "kanselarij" genoemd; dit in tegenstelling tot de residentie, waar de Duitse ambassadeur woont en zijn representatieve plichten vervult.

De bouw van de Duitse kanselarij begon in de vroege jaren 70. De Duitse gebouwendienst, de Bundesbaudirektion die onder meer verantwoordelijk is voor alle bouwaangelegenheden van de Bondsrepubliek Duitsland in het buitenland, voerde de werkzaamheden uit.  Vanaf 1 januari 1998 is de Bundesbaudirektion gefuseerd met de Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (het Duitse onderzoekinstituut voor toegepaste geografie en ruimtelijke ordening) en heet sindsdien het Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. (Duitse dienst voor bouwen en ruimtelijke ordening).

Voorafgaand aan de bouw waren er vele onderhandelingen met de stad Den Haag met als doel om tegemoet te komen aan de wensen van de stad Den Haag ten aanzien van een modern, met de tijdgeest overeenstemmend gebouw.

De ambassade is in 2017 op de volgende dagen gesloten:

2017
14.04.
Goede Vrijdag
vrijdag
17.04.
Paasmaandag
maandag
27.04.
Koningsdag
donderdag
01.05.
Dag van de Arbeid
maandag
05.05.
Bevrijdingsdag
vrijdag
25.05.
Hemelvaart
donderdag
05.06.
Pinkstermaandag
maandag
03.10.
Tag der Deutschen Einheit
dinsdag
31.10.
500ste herdenkingsdag van de Reformatie
dinsdag
25.12.
Eerste Kerstdag
maandag
26.12.
Tweede Kerstdag
dinsdag

Deze gegevens zijn onder voorbehoud.

Ambassade in Den Haag

Duitse ambassade Den Haag

Duitse ambassade Den Haag (D)


Größere Kartenansicht

Duitse ambassade Den Haag (D)