Ambassade in Den Haag

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland

Groot Hertoginnelaan 18-20

2517 EG Den Haagtelefoon:
0031 / 70 / 342 06 00

telefax: 0031 / 70 / 365 19 57

In noodgevallen kunt u via het telefoonnummer 070-342 06 00 belangrijke informatie krijgen over de bereikbaarheid van de aanwezigheidsdienst.

openingstijden: maandag - vrijdag: van 09:00 tot 15:00 uur

Let u er s.v.p. op dat de ambassade in Den Haag niet beschikt over een juridische/consulaire afdeling of paspoort- en visumbureau en dat dit soort werkzaamheden alleen door het consulaat-generaal in Amsterdam worden waargenomen! 

Het dienstgebouw van een Duitse ambassade wordt ook wel "kanselarij" genoemd; dit in tegenstelling tot de residentie, waar de Duitse ambassadeur woont en zijn representatieve plichten vervult.

De bouw van de Duitse kanselarij begon in de vroege jaren 70. De Duitse gebouwendienst, de Bundesbaudirektion die onder meer verantwoordelijk is voor alle bouwaangelegenheden van de Bondsrepubliek Duitsland in het buitenland, voerde de werkzaamheden uit.  Vanaf 1 januari 1998 is de Bundesbaudirektion gefuseerd met de Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (het Duitse onderzoekinstituut voor toegepaste geografie en ruimtelijke ordening) en heet sindsdien het Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. (Duitse dienst voor bouwen en ruimtelijke ordening).

Voorafgaand aan de bouw waren er vele onderhandelingen met de stad Den Haag met als doel om tegemoet te komen aan de wensen van de stad Den Haag ten aanzien van een modern, met de tijdgeest overeenstemmend gebouw.

De ambassade is in 2018 op de volgende dagen gesloten:

2018
01.01.
Nieuwjaarsdag
maandag
30.03.
Goede Vrijdag
vrijdag
02.04.
Paasmaandag
maandag
27.04.
Koningsdag
vrijdag
01.05.
Dag van de Arbeid
dinsdag
05.05.
Bevrijdingsdag
zaterdag
10.05.
Hemelvaart
donderdag
21.05.
Pinkstermaandag
maandag
03.10.
Tag der deutschen Einheit
woensdag
25.12.
Eerste Kerstdag
dinsdag
26.12.
Tweede Kerstdag
woensdag

Deze gegevens zijn onder voorbehoud.

Afdelingen van de ambassade in Den Haag

Hier vindt u informatie over de afdelingen van de ambassade.

 • Politieke afdeling

  De twee belangrijkste taken van de politieke afdeling van de ambassade zijn de Nederlandse Europapolitiek en de politieke betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. Hiervoor onderhoudt de afdeling contact met regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs, politieke partijen en met representanten van de civiele samenleving. Naast het hoofd van de politieke afdeling beschikt de ambassade over een „Europa-gevolmachtigde“. Zij behandelt en coördineert alle aangelegenheden op het terrein van de Europese Unie. In zijn geheel is de politieke afdeling verantwoordelijk voor de buitenland- en veiligheidspolitieke samenwerking met Nederland, in het bijzonder binnen de NAVO en de OVSE.

  Organization
  Hoofd van de politieke afdeling: Verena Gräfin von Roedern
  Europapolitiek: Kristin Augsburg / Protocollaire zaken: Caroline Morcinek
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0628 (politiek) +31 (0)70 342 0631 (Europapolitiek)
  Fax:
  +31 (0)70 365 1957
 • Afdeling pers en publieksvoorlichting

  De persafdeling informeert de Nederlandse media en het publiek over het beleid van de Bondsregering en over Duitsland in het algemeen. De persattaché onderhoudt contact met Nederlandse mediavertegenwoordigers. Hij is woordvoerder van de ambassade en beantwoordt vragen die journalisten aan de ambassade stellen.

  Organization
  Hoofd van de persafdeling: Dr. Holger Ruthe
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0638
  Fax:
  +31 (0)70 342 0639
 • Economische afdeling

  De economische afdeling van de ambassade volgt en analyseert de macro-economische ontwikkeling in Nederland, behandelt kwesties van de bilaterale economische samenwerking alsmede thema's op het gebied van het financiële en fiscale beleid. Andere werkterreinen zijn verkeer, milieu, landbouw, energie en research en technologie.

  Informatie over specifieke vragen die betrekking hebben op bedrijven en producten, vooral ook over vestigingen in het gastland, over toerisme en economische activiteiten in het Caraïbische deel vindt u onder de volgende link:


  Economie

  Organization
  Hoofd van de economische afdeling: Dr. Barbara Plecher-Hochstraßer
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0652
  Fax:
  +31 (0)70 365 1957
 • Afdeling recht en sociale zaken

  De rechtsafdeling is de contactinstantie van de Bondsregering met de diverse internationale gerechtshoven in Den Haag en andere internationale en Europese instanties op het gebied van justitie en politie, zoals de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, Europol en Eurojust.

  De afdeling houdt zich bovendien bezig met de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Nederland op het gebied van recht, volgt de actuele ontwikkeling hiervan in Nederland en onderhoudt contacten met de competente instanties. Consulaire taken zoals bijvoorbeeld de afgifte van paspoorten en visa, het opmaken van aktes en legalisaties worden door het consulaat-generaal in Amsterdam waargenomen.

  Op het gebied van sociale zaken analyseert de afdeling de ontwikkeling in het Nederlandse gezondheidsbeleid en het beleid met betrekking tot sociale verzekeringen en drugs. Hiervoor worden contacten onderhouden met de regering, het parlement, sociale deskundigen en andere betrokkenen.


   

  Meer informatie vindt u hier:

  Organization
  Hoofd van de afdeling: dr. Reinhard Haßenpflug
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0628
  Fax:
  +31 (0)70 365 1957
 • Culturele afdeling

  De culturele afdeling heeft twee belangrijke taken. Deze zijn de zorg voor de culturele – en onderwijspolitieke samenwerking tussen de overheidsinstanties van Duitsland en Nederland en het bemiddelen van contacten tussen culturele instellingen. De afdeling adviseert in vragen omtrent studeren aan Duitse universiteiten, over studiebeurzen van de DAAD in samenwerking met de Nederlandse organisatie NUFFIC en beantwoordt vragen over taalcursussen, jongerenuitwisselingen en over de Duitse cultuur in het algemeen en het schoolwezen.


  Cultuur en onderwijs

  Organization
  Hoofd van de culturele afdeling: Dr. Holger Ruthe
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0638
  Fax:
  +31 (0) 365 1957
 • Defensiestaf

  De vele bilaterale betrekkingen met Nederland houden ook een zeer intensieve samenwerking op militair en militair-technisch gebied in. De defensiestaf is de schakel tussen de Duitse en Nederlandse strijdkrachten en de ministeries van Defensie van beide landen.

  Defensiestaf
  Contact

  Organization
  Defensie-attaché: kolonel Thomas Fischer
  Telefoon:
  +31 (0)70 342 0617
  Fax:
  +31 (0)70 365 3248

Ambassade in Den Haag

Duitse ambassade Den Haag

Duitse ambassade Den Haag (D)


Größere Kartenansicht

Duitse ambassade Den Haag (D)