PAD-Prämienprogramm 2017

PAD Foto vergroten (© Duitse Ambassade Den Haag) Ambassadeur Dirk Brengelmann nodigde op 29 september de deelnemers van het "Prämienprogramm des Deutschen Pädagogischen Austauschdienstes 2017" en hun leraren uit voor een receptie in zijn residentie.

Dit jaar hebben 15 scholieren een beurs gekregen en konden zo Duitsland door een schoolbezoek van twee weken met verblijf in gastfamilies alsook door een spannend programma in Leipzig, Bonn en andere steden persoonlijk leren kennen. Ambassadeur Brengelmann moedigde de deelnemers in zijn toespraak aan hun kennis van de Duitse taal verder te vervolmaken en bedankte de organisatoren van het programma voor hun inzet.