Bezoek Beierse Staatsminister Beate Merk aan Nederland

Besuch Dr. Merk in den Niederlanden Foto vergroten (© Ministerie van Economische Zaken) De Beierse Staatsminister voor Europese Aangelegenheden en Regionale Betrekkingen Dr. Beate Merk bezocht van 13 t/m 14 september 2017 Nederland en wisselde met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en het parlement van gedachten over de thema's economie, migratie en integratie.

Zij sprak met de demissionaire minister van Economische Zaken Henk Kamp over de verdere intensivering van de goede economische betrekkingen tussen Beieren en Nederland. Beiden ondertekenden een gezamenlijke verklaring aangaande samenwerking op het gebied van economie, wetenschap en innovatie.

In het gesprek met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Asielzaken) bestond overeenstemming over de grote uitdagingen met betrekking tot migratie en integratie alsook over de noodzaak van versterkte samenwerking met herkomst- en transitlanden.

Naar het persbericht (in het Duits)