Kruis van Verdienste aan Lint in de Orde van Verdienste voor mevrouw Hendrieka Maria Manschot

Welkomstwoord ambassadeur Dirk Brengelmann Foto vergroten Welkomstwoord ambassadeur Dirk Brengelmann (© Duits Ambassade Den Haag) Ambassadeur Dirk Brengelmann heeft in het kader van een receptie in zijn residentie mevrouw Hendrieka Maria Manschot het door Bondpresident Gauck verleende Kruis van Verdienste aan Lint in de Orde van Verdienste overhandigd. Met deze onderscheiding huldigt de Bondspresident de jarenlange inzet van mevrouw Manschot als vrijwilliger voor de dialoog tussen de evangelische kerk in Nederland en in de toenmalige DDR resp. in Oost-Duitsland. Dit engagement begon al voor de Duitse eenwording en zette zich na 1990 intensief voort. De door haar geïnitieerde ontmoetingen en gesprekken in het kader van het kerkelijke partnerschap hebben een blijvende bijdrage geleverd aan het wederzijdse begrip en aan een versterking van de Duits-Nederlandse betrekkingen.