De politie van Noordrijn-Westfalen (NRW) controleerde met Nedersaksen twee dagen lang langs de E30. Nederland was ook betrokken - Minister Jäger: "wij zullen verder optreden tegen criminelen"

NRW-Polizei kontrollierte zwei Tage lang zusammen mit Niedersachsen entlang der E 30. Auch Niederlande beteiligt - Minister Jäger: Werden weiter grenzüberschreitend gegen Kriminelle vorgehen Foto vergroten (© MIK NRW / J. Tack) Twee dagen lang heeft de politie van NRW samen met de Nedersaksische politie op de zogenoemde oost-west-route langs de E30 en in het grensgebied met Nederland gecontroleerd. In totaal werden daarbij 11.972 personen gecontroleerd, 64 daarvan werden aangehouden. Tevens werden 5.278 overtredingen geconstateerd. In 191 gevallen werd aangifte gedaan. In 37 gevallen kon beslag worden gelegd op gestolen goed en in vier verdere gevallen op inbraakgereedschap. Ook de Bundespolizei, de Nederlandse politie en douaniers namen deel aan deze operatie op 5 en 6 april. "Het ging er voornamelijk om de controledruk op reizende daders hoog te houden", verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken van NRW Ralf Jäger. Meer dan 2.500 politieagenten uit NRW werden ingezet.

De grensoverschrijdende controles werden overeengekomen in de "Verklaring van Aken" die eind oktober 2016 door de bondsminister van Binnenlandse Zaken, de ministers van Binnenlandse Zaken van de deelstaten Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts alsook van Nederland en België werd ondertekend. Met de verklaring moet vooral de bestrijding van de internationale eigendomscriminaliteit verbeterd worden. "De waarde van de Verklaring van Aken hangt doorslaggevend daarvan af dat ze kracht wordt bijgezet. Daarom zijn zulke grensoverschrijdende acties zo belangrijk. Wij mogen reizende daders geen ruimte bieden", benadrukte minister Jäger. Om die reden zullen er ook in de toekomst gezamenlijke grensoverschrijdende opsporings- en controledagen plaatsvinden om de internationale criminaliteit te bestrijden.

Link naar de originele persverklaring